Naast de sterrenwacht ligt de prachtige sterrentuin. De sterrentuin (ca. 4.000 m²) maakt deel uit van de sterrenwacht. De sterrentuin is in 1998 ontworpen door landschapsontwikkelaar en natuurliefhebber Bas Slatman uit Oldenzaal en geopend in september 1999. Er is gekozen voor twee thema’s: het landschap rond het riviertje de Dinkel met de flora en fauna van Twente, en sterren en planeten. Het laatste thema is natuurlijk het thema waar alles in de sterrenwacht om draait.

 In de sterrentuin maakt men echter ook gebruik van de symbolieken en gegevens uit de astrologie. In het centrum van de tuin vindt u een binnering waar door middel van 12 glas in lood panelen de dierenriem is uitgebeeld met de daarbij behorende plantensoorten. De buitenste ring bestaat uit plantensoorten die alleen bloeien in respectievelijk de morgen, de avond of de nacht. Ze geven als het ware de tijd aan.

Iets richting het riviertje de Dinkel, naast de sterrentuin, loopt het planetenpad. Daar loopt u langs de zon en de planeten van ons zonnestelsel met bomen die volgens de mythologie bij deze planeten horen. Maar er is nog meer te zien in de sterrentuin. Natuurlijk stroomt er het riviertje de Dinkel. De Dinkel is een rivier in het grensgebied van Nederland en Duitsland. Het heeft het Twente van nu gevormd in de loop van vele duizenden jaren. De Dinkel komt ook voor in de eerste regel van het Twents volkslied: Er ligt tussen Dinkel en Regge een land: ons schone en nijvere Twente.

Verder vinden we in de sterrentuin vijvers, een oeverwalbos, stroomdalflora van Dinkel en Vecht en een insectentuin. Ook staan er zonnewijzers. De tuin wordt regelmatig gebruikt door scholen die een excursie willen ondernemen. 

Om de sterrentuin compleet te maken staat aan de rand van de tuin de oude koepel van de sterrenwacht als eerbetoon aan Hennie Gosemeijer, oprichter van de sterrenwacht. 

Print Friendly, PDF & Email