Transitie naar zonnewacht

Aan het begin van het Leader-project was de Cosmos sterrenwacht vooral gericht op het waarnemen van hemellichamen die ’s nachts zichtbaar zijn. Echter, om de programmering te verbreden en verdiepen, heeft de sterrenwacht besloten om zonnetelescopen aan te schaffen, inclusief bijbehorende zonnegames. Door deze aanwinsten kunnen bezoekers overdag genieten van een unieke ervaring bij de zonnewacht en ’s avonds bij de sterrenwacht

De sterrenwacht heeft niet alleen haar collectie uitgebreid om een bredere ervaring te bieden, maar is ook van plan om informatie te verstrekken over ruimtevaart, met name over Mars. Dit zorgt ervoor dat de sterrenwacht een aantrekkelijkere bestemming wordt om overdag te bezoeken. Hierdoor kan de Cosmos sterrenwacht zich onderscheiden van andere sterrenwachten in het land met haar combinatie van een zonnewacht en een sterrenwacht. 

Met de introductie van deze nieuwe activiteiten hoopt de sterrenwacht een groter publiek te bereiken en mensen van alle leeftijden te inspireren met de schoonheid en mysteries van de ruimte. Het Leader-project heeft de sterrenwacht geholpen om deze nieuwe plannen te realiseren en haar aanbod te vernieuwen, waardoor het voor bezoekers mogelijk is om overdag en ’s avonds te genieten van de wonderen van het universum. 

De transitie naar zonnewacht is medemogelijk gemaakt door subsidie van Leader, provincie Overijssel, Europese Unie en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Print Friendly, PDF & Email